Εγγύηση Προϊόντων ENTOS
Όλα τα προϊόντα entos υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας από την προμηθεύτρια εταιρεία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ».
Η SATO παρέχει σε όλα τα έπιπλα entos (2 χρόνια) διετής εγγύηση, η οποία καλύπτει την επισκευή των βλαβών που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος. Κατ' εξαίρεση, τα εκθεσιακά προϊόντα, ως προϊόντα μεταχειρισμένα, δεν καλύπτονται από εγγύηση.
Η εγγύηση δεν καλύπτει καταστροφή ή χειροτέρευση ταυ προϊόντος που οφείλεται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση, βλάβες που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά και χρήση, σε φυσικές καταστροφές ή αναπόφευκτα εξωτερικά γεγονότα.
Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το προϊόν ή τα εξαρτήματα του είτε επισκευάζονται, είτε, σε περίπτωση που τούτο δεν είναι εφικτό, αντικαθίστανται με καινούρια. Η επιλογή του τρόπου επιδιόρθωσης εναπόκειται αποκλειστικά στη SΑΤΟ. Στην περίπτωση που το προϊόν ή το εξαρτημά που χρήζει αντικατάσταση δεν υπάρχει πλέον στην προίοντική γκάμα του entos, αντικαθίσταται με άλλο από τη ίδια κατηγορία προϊόντος και αντίστοιχη λιανική τιμή.
Ειδικότερα, για τους καναπέδες entos, η SΑΤΟ παρέχει:
• Συνολική εγγύηση από δύο (2) έως πέντε (5) χρόνια για τον καναπέ
• Εγγύηση δύο (2) ετών για τα μαξιλάρια του καναπέ
• Εγγύηση δύο (2) ετών για το ύφασμα του καναπέ
 
Ειδικότερα, για τα μοντέλα κρεβατιών ENTOS με ύφασμα, η SATO παρέχει:
• Συνολική εγγύηση από δύο (2) έως πέντε (5) έτη για το σκελετό του κρεβατιού
• Δύο (2) ετών για το ύφασμα του κρεβατιού
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες του καναπέ ή του κρεβατιού που οφείλονται σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος (υγρασία, έκθεση σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή φως κλπ), υπερφόρτωση, ελλιπή φροντίδα, (σκίσιμο, κάψιμο, χρήση ακατάλληλων καθαριστικών κλπ), βλάβες που οφείλονται σε χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών ή σε επέμβαση τρίτου προ τη SATO προσώπου. Από την εγγύηση πέντε (5) ετών εξαιρούνται τα προϊόντα καναπέδες-κρεβάτια και πολυθρόνες τα οποία υπόκεινται σε δύο (2) ετών εγγύηση.
 Όλα τα στρώματα entos  καλύπτονται με εγγύηση από δύο (2) έως δέκα (10) έτη, ανάλογα με τον τύπο του στρώματος. Η εγγύηση καλύπτει τυχόν ελαττώματα που οφείλονται στην κατασκευή ή τα υλικά του στρώματος και όχι βλάβες από τη συνηθισμένη φθορά, την κακή μεταχείριση, την κακή τοποθέτηση, την έλλειψη καθαριότητας, γρατζουνιές, χτυπήματα, ή κάθε άλλου είδους ατύχημα. Η διάρκεια της εγγύησης άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο αγοράς. Η αίτηση επισκευής θα πρέπει να γίνει εντός του χρόνου της εγγύησης με την προσκόμιση του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής. Οι αξιώσεις του αγοραστή που πηγάζουν από την σύμβαση αγοράς καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του δεν περιορίζονται με αυτήν την εγγύηση.
 
Ειδικότερα, για τα στρώματα, η εγγύηση του entos καλύπτει:
 
·         Το χρονικό διάστημα της εγγύησης που αναγράφεται σε κάθε στρώμα
·         Την μη φυσιολογική συμπεριφορά των υλικών κατασκευής του στρώματος
·         Την καθαρότητα και την υγιεινή των υλικών, η οποία ίσχυε κατά την παραλαβή του στρώματος
·         Την μη αποδεκτή κατασκευή του προϊόντος, όπως αυτό ορίζεται στις διαδικασίες παραγωγής που εφαρμόζει το entos και οι οποίες συνάδουν με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001
·         Υποχώρηση της επιφάνειας του στρώματος μεγαλύτερης των 2 εκατοστών
Η δημιουργία μικρών τοπικών βυθίσεων λόγω φυσιολογικών αποτυπώσεων του σώματος πάνω στο στρώμα, κρίνονται ως απολύτως φυσιολογικές.
Για να μετρήσετε το βάθος της βύθισης τοποθετήστε έναν ευθύγραμμο κανόνα κατά πλάτος του στρώματος και μετρήστε με έναν χάρακα ή μία μεταλλική μετροταινία το κενό που σχηματίζεται στην περιοχή της βύθισης, εάν η μέτρηση είναι ίση ή μικρότερη από 2 εκατοστά, η βύθιση κρίνεται ως φυσιολογική.
Η μέτρηση αυτή πραγματοποιείται 6 – 8 ώρες, μετά την τελευταία χρήση του στρώματος. Κατά την μέτρηση αυτή δεν πιέζετε το στρώμα στην περιοχή του ελέγχου.
Επίσης σε περίπτωση μη αποδεκτής βύθισης (>2cm), ελέγξτε την κατάσταση του υποστρώματος, για περιπτώσεις όπως :
Μετακίνηση ή ύπαρξη μεγάλων διάκενων στις τάβλες.
Σπασμένες τάβλες ή τάβλες που κάμπτονται με μεγάλη ευκολία.
Ανατομικό τελάρο στο οποίο η καμπυλότητα των σανιδών είναι προς τα κάτω.
Ανατομικό τελάρο στο οποίο η μεσαία μεταλλική τραβέρσα έχει λυγίσει και δεν παραλληλίζει με τις δύο πλευρικές.
·         Απόκλιση στις εξωτερικές διαστάσεις του στρώματος μεγαλύτερη από 1,5 cm, ανά διάσταση πλευράς
 
 
Η εγγύηση για τα στρώματα δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις:
 
·         Τσάκισμα (δίπλωμα) του στρώματος
·         Υποχώρηση της επιφάνειας από χοροπηδητά ή όρθια στάση πάνω στο στρώμα
·         Σιδέρωμα πάνω στο στρώμα, με αποτέλεσμα το κάψιμο ή την καταστροφή του υφάσματος
·         Χρήση ηλεκτρικής κουβέρτας
·         Ολικό ή τοπικό βρέξιμο του στρώματος
·         Παραμόρφωση του στρώματος από τοποθέτησή του πάνω σε σκεβρωμένες τάβλες, σομιέ ή λάμες με κενά μεγαλύτερα των 5cm μεταξύ τους και γενικότερα επιφάνειες που δημιουργούν εξογκώματα ή κοιλώματα.
·         Χρήση χημικών καθαριστικών
·         Φθορά ή σκίσιμο του υφάσματος από την βάση, το κρεβάτι ή από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο
·         Φθορά από κάψιμο ή τσιγάρο
·         Έλλειψη προστασίας στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα την δημιουργία λεκέδων από ανθρώπινες εκκρίσεις. Το entos διατηρεί το δικαίωμα για λόγους υγιεινής, να μην παραλάβει ένα στρώμα για έλεγχο -ελαττωματικό ή μη-  εάν παρατηρηθούν σε αυτό έντονοι λεκέδες από ανθρώπινες εκκρίσεις
·         Σήκωμα του στρώματος μόνο από τις χειρολαβές, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά σε μία ή περισσότερες από αυτές
·         Ύπαρξη τοπικής βύθισης ίσης ή μικρότερης των 2 εκατοστών
·         Διαστασιολογική απόκλιση του στρώματος ίση ή μικρότερη των 1,5 εκατοστών
·         Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικές προτιμήσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως για παράδειγμα μη επιθυμητή σκληρότητα του στρώματος

 


                    Εταιρεία

                    Ευκαιρίες καριέρας

                    Συνεργάτες

                    Επικοινωνία

Copyright © 2014 - 2024 SATO. All Rights Reserved.