Καρέκλες Τραπεζαρίας


Brooke

από 150 €    127,50 €

Υφασμάτινη καρέκλα τραπεζαρίας 58x55x83cm


Brooke

από 130 €    110,50 €

Υφασμάτινη καρέκλα τραπεζαρίας 50x55x84cm


Nora

από 99 €    79,00 €

Υφασμάτινη καρέκλα τραπεζαρίας 58x58x84cm


Lima

119,99 €

Υφασμάτινη καρέκλα τραπεζαρίας 54x55x82cm


Brooke

από 140 €    119,00 €

Υφασμάτινη καρέκλα τραπεζαρίας 50x55x84cm


Detroit

από 99 €    89,00 €

Υφασμάτινη καρέκλα τραπεζαρίας 43x40x89cm


Detroit

από 99 €    89,00 €

Καρέκλα τραπεζαρίας με δερματίνη 43x40x89cm


Evelyn

από 79 €    60,00 €

Υφασμάτινη καρέκλα τραπεζαρίας 43x59x82cm


Brooke

από 140 €    119,00 €

Υφασμάτινη καρέκλα τραπεζαρίας 58x55x83cm


Evita

από 99 €    89,00 €

Ξύλινη καρέκλα τραπεζαρίας με δερματίνη 45x58x82cm


Brooke

από 130 €    110,50 €

Υφασμάτινη καρέκλα τραπεζαρίας 50x55x84cm


Dima

90,00 €

Καρέκλα bar 48x55x111cm


Batilda Plus

από 130 €    104,00 €

Υφασμάτινη καρέκλα τραπεζαρίας 47x53x82cm


Louise

110,00 €

Υφασμάτινη καρέκλα τραπεζαρίας 49x54x80,5cm


Batilda

από 119.99 €    96,00 €

47x56x82cm


Aloma

69,01 €

Καρέκλα τραπεζαρίας 54x46x82cm


Bella

150,00 €

Υφασμάτινη καρέκλα τραπεζαρίας 43x42x84cm


Dima

88,99 €

Καρέκλα τραπεζαρίας 44x42x85cm