Πολυθρόνες


Mimosa
από 490 €    245,00 €
72x85x80cm

Patchwork
από 169 €    101,40 €
62x64x81cm

Primo
από 910 €    455,00 €
95x100/210cm

Gildas
από 699 €    419,40 €
69x70x84cm

Pavia
από 490 €    245,00 €
90x100cm

Alfio
από 390 €    195,00 €
77x82cm

Anjelina
από 390 €    234,01 €
75x70x68cm

Celia
από 390 €    234,00 €
80x80cm

Patchwork space
από 259 €    155,40 €
60x71x92cm