Πολυθρόνες


Rosa
520,00 €
77x95x101cm

Elizabeth
από 370 €    185,00 €
57x70x71cm

Siena
από 450 €    225,00 €
70x90cm

Mimosa
490,00 €
72x85x80cm

Primo
910,00 €
95x100/210cm

Pavia
από 520 €    260,00 €
90x100cm

Alfio
390,00 €
77x82cm

Domino
από 280 €    140,00 €
85x85cm

Patchwork
από 169 €    101,40 €
62x64x81cm

Anjelina
390,00 €
75x70x68cm

Patchwork space
από 259 €    155,40 €
60x71x92cm

Μιλήστε μαζί μας