Καθίσματα


Smart
από 159 €    95,40 €
Τροχήλατο κάθισμα SATO

Zoom city
από 249 €    149,40 €
Τροχήλατο κάθισμα SATO

Zoom london
από 249 €    149,40 €
Τροχήλατο κάθισμα SATO

Taktik net
από 310 €    186,00 €
Τροχήλατο κάθισμα SATO

Artesa
από 179 €    107,40 €
Τροχήλατο κάθισμα SATO

Piccolo
από 179 €    107,40 €
Τροχήλατο κάθισμα SATO

Wind
από 439 €    263,40 €
Τροχήλατο κάθισμα SATO

Wind
από 459 €    275,40 €
Τροχήλατο κάθισμα SATO