Βιβλιοθήκες - Eπιπλοσυνθέσεις


Block
220,00 €
96x25x186cm

Checker
230,00 €
120x35x120cm

Silvestro
240,00 €
48x31x195cm

Silvestro
440,00 €
93x31x195cm

Brooklyn
460,00 €
121x35x113cm

Osbert
1.220,00 €
110x45x150cm

Osbert
1.320,00 €
83x43x210cm

Valerio
από 1289 €    644,50 €
Σύνθεση

Valerio
από 1689 €    844,50 €
Σύνθεση

Valerio
από 1709 €    854,50 €
Σύνθεση

Valerio
από 1870 €    935,00 €
Σύνθεση