Stores +30 801 400 1000

FB Contest Mattresses 2019

 

«Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και ένας τυχερός θα κερδίσει ένα ανατομικό στρώμα NATURA»

 

Μεγάλος διαγωνισμός! Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα υπέροχο ανατομικό στρώμα Natura, σε όποια διάσταση επιθυμεί! Για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσετε όλα τα ακόλουθα βήματα και να διαβάσετε τους όρους:

  1. Πατήστε like στην σελίδα μας στο facebook (αν δεν το έχετε κάνει ήδη)
  2. Πατήστε like στο post
  3. Συμπληρώστε το email και το τηλέφωνό σας στην φόρμα του facebook
  4. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης

Ο διαγωνισμός ξεκινά την Τρίτη 12/03/2019 και λήγει την Κυριακή 31/03/2019. Η κλήρωση για την ανάδειξη του τυχερού νικητή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03/04/2019.

Ο τυχερός νικητής θα ενημερωθεί για την ανάδειξή του ως νικητής της κλήρωσης, τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας, που θα έχει δηλώσει στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του facebook κατά τους παρόντες όρους αλλά και μέσω της σελίδας μας στο Facebook την Πέμπτη 04/03/2019.

 

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ», και το διακριτικό τίτλο «SATO A.E.», η οποία εδρεύει στο Hράκλειο Αττικής, επί της Προβελεγγίου 16 (εφεξής «SATO»), διοργανώνει το Διαγωνισμό με την ονομασία «Κερδίστε ένα ανατομικό στρώμα NATURA» (εφεξής «Διαγωνισμός»), ο οποίος διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com (εφεξής Facebook).
Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 12η Mαρτίου 2019. Ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 31η Μαρτίου 2019, στις 21:00 μ.μ. Η κλήρωση θα γίνει στις 03/04/2019.
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο www.facebook.com/entosfurniture/. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτος (18) έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι και νόμιμοι εκπρόσωποι της SATO και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι χρήστες πρέπει:
1.    να πατήσουν like στην σελίδα του entos στο facebook
2.    να πατήσουν Like στο συγκεκριμένο Post με τον διαγωνισμό
3.    να καταχωρήσουν το email τους και το τηλέφωνό τους στην φόρμα του facebook που θα τους εμφανιστεί, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία τους σε προωθητικές ενέργειες καθώς και να επικοινωνήσει η εταιρεία μαζί τους σε περίπτωση νίκης
4.    να διαβάσουν τους όρους χρήσης
Ο νικητής θα αναρτηθεί στη σελίδα entos στο Facebook την 4η Απριλίου 2019, αφού έχει πραγματοποιήσει όλα τα παραπάνω βήματα.
Το δώρο του διαγωνισμού είναι: ένα ανατομικό στρώμα NATURA (https://www.entos.gr/el/stromata/stromata/natura-detail), σε ότι διάσταση επιθυμεί ο νικητής.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν. Την 3η Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών για την ανάδειξη των νικητών και συγκεκριμένα στις 15.00 μ.μ. επί της οδού Προβελεγγίου 6, Ηράκλειο παρουσία ειδικά εξουσιοδοτημένου ως προς αυτό εκπροσώπου της εταιρείας για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της κλήρωσης και το τυχαίο της επιλογής. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της εν λόγω κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η SATO διατηρεί το δικαίωμα να την μεταβάλει, με προηγούμενη ανακοίνωση στην σελίδα της www.facebook.com/entosfurniture.
Περαιτέρω, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει την διάρκεια του διαγωνισμού ή να μεταβάλει τους όρους του (χωρίς να φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη), αναρτώντας σχετική ενημέρωση / δημοσίευση της όποιας γενόμενης μεταβολής στην www.facebook.com/entosfurniture.
Οι νικητές της κλήρωσης καθώς και οι ειδικότεροι όροι της παραλαβής του δώρου θα ανακοινωθούν στη διαδικτυακή σελίδα www.facebook.com/entosfurniture, σε ημεροχρονολογία επιλογής της διοργανώτριας εταιρείας (ENTOS).
Ο τυχερός νικητής θα πρέπει να έχει αποδεχθεί το δώρο του το αργότερο μέχρι 12/04/2019 σε αντίθετη περίπτωση το Δώρο θα κατακυρώνεται στον πρώτο επιλαχόντα της κλήρωσης κατά τη σειρά κλήρωσής του, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχθεί το Δώρο του, υπογράφοντας και αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα του γνωστοποιηθεί δήλωση αποδοχής του Δώρου. Ο νικητής του διαγωνισμού με την αποδοχή τόσο των όρων του διαγωνισμού όσο και του δώρου χορηγεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην εταιρεία το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει εκτός του ονοματεπώνυμού του και το Link του προφίλ του στο fb για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού και μόνο.
Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να συμμετάσχει μόνον μία (1) φορά στο Διαγωνισμό με τον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook. Η SATO διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα αποκλεισμού συμμετεχόντων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή ακόμα και ανάκλησης του δώρου, εάν μετά την ανάδειξη των νικητών διαπιστωθεί η μη πλήρωση των όρων του διαγωνισμού. Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο κακόβουλο ή/και που προσβάλλουν τη δημοσία αιδώ και τα χρηστά ήθη, καθώς και συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες, ανακρίβειες ή άλλα νομικά, πραγματικά και τεχνικά ελαττώματα».
Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για την συμμετοχή του στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, είναι αληθή και ακριβή. Η SATO δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα δηλωθούν/συμπληρωθούν, και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του συμμετέχοντος. Η SATO, δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση και ευθύνη για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων αυτών.
Η συμμετοχή και τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες διαφορετικές από όσα ρητά διατίθενται με την παρούσα στον νικητή .
Για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων τους οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω επικοινωνίας στο Facebook αλλά και τηλεφωνικά, εφόσον έχουν καταχωρήσει στην φόρμα το τηλέφωνο τους και το email. Συγκεκριμένα θα ζητείται να δώσουν το πλήρες ονοματεπώνυμο τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο τους για περαιτέρω επικοινωνία. Στη συνέχεια οι νικητές καλούνται να μας αποστείλουν με email τα στοιχεία τους, για την αποδοχή του δώρου τους εντός 6 πλήρων ημερών από την ανάρτησης των αποτελεσμάτων της κλήρωσης. Μετά τις 5 ημέρες και εφόσον οι νικητές δεν αποστείλουν τα στοιχεία τους ή υπάρχει αδυναμία εύρεσης κάποιου νικητή, τα δώρα μεταφέρονται στους επόμενους αναπληρωματικούς νικητές, οι οποίοι θα ενημερωθούν με τον ίδιο ως άνω τρόπο. Η SATO ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν παραλάβει το δώρο του. H αποστολή θα γίνει 45 ημέρες μετά την αποδοχή του δώρου.
Η SATO δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για περιστατικά που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το παρόντα διαγωνισμό και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από αυτές. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την απόδοση των δώρων στους νικητές, η SATO απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
Η SATO δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ποινική ή αστική ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ατύχημα, βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση (εκ αυτού του λόγου και αιτίας) έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων. 
Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν και δεν διατηρούν απολύτως κανένα δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, λογότυπα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας SATO.
Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στo www.entos.g/diagonismos καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού και μέχρι την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων. Η ανάγνωση των όρων, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. To entos δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, εάν για λόγους ανωτέρας βίας ή και περιστατικά που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και ευθύνης της ενδεικτικά : α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, β) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται το entos για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες, έξοδα, επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν, από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία, καθυστερήσεις ή άλλα τεχνικά προβλήματα. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής και χρήσης στο Facebook. Περαιτέρω, το entos δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη στο Facebook και στον διαδικτυακό τόπο www.facebook.com/entosfurniture που θα είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών, λόγω μη καταχώρησης σχολίων στην ανάρτηση.
Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει αναφορικά με του παρόντες όρους του Διαγωνισμού και την κλήρωση, θα λύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Σας ενημερώνουμε επιπροσθέτως ότι :
Ο διαγωνισμός γίνεται με χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας της εταιρείας FACEBOOK IRELAND η οποία προβαίνει η ίδια σε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σας κατά την επίσκεψη ή χρήση της σελίδας entos και γι’αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε σχετικά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και cookies στους συνδέσμους https://el-gr.facebook.com/privacy/explanation και https://www.facebook.com/policies/cookies/
Τα παραπάνω δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της σελίδας facebook entos θα χρησιμοποιήσουμε για την διεξαγωγή του παραπάνω διαγωνισμού , την ανάδειξη των νικητών, την δημοσίευση των ονομάτων των νικητών, την επικοινωνία με αυτούς και την αποστολή των δώρων, καθώς και για την αποστολή προωθητικών ενεργειών όταν πραγματοποιούνται. 
Τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται ασφαλώς και κοινοποιούνται μόνο στην εταιρεία SATO,  η οποία επίσης δεν διατηρεί τα δεδομένα μετά την παρέλευση 1 έτους από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, χρησιμοποιούνται δε από αυτή για την αποστολή των δώρων στους αναδειχθέντες νικητές και για την αποστολή προωθητικού υλικού. Από την ίδια την εταιρεία SATO τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ελευθέρως και αζημίως την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε στέλνοντας μήνυμα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης ενημέρωσης διόρθωσης και περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων σας για τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων τoυ ENTOS στο τηλέφωνο: 8014011000 ή το email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σε περίπτωση παραβίασης ή μη ικανοποίησης των δικαιωμάτων σας έχετε δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) και ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων εκ μέρους του συμμετέχοντα.
Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι «έλαβα πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων του διαγωνισμού και των σχετικών δικαιωμάτων μου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω στο σύνολο τους, τυγχάνω μεγαλύτερος των 18 ετών και συγκατατίθεμαι ανεπιφύλακτα στην χρήση των προσωπικών μου δεδομένων για τους αναγραφομένους στους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σκοπούς».


popup1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ!

popup2
Εγγραφείτε στο newsletter του entos, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!

Παρακαλούμε ελέγξτε την αλληλογραφία σας για να απαντήσετε σχετικά στο μήνυμα που θα λάβετε!
popup3