Γραφεία


Neptun
από 280 €    168,00 €
110x50x77cm

Criss Cross
από 438 €    306,60 €
84,5x158x172,5cm

Easy space
από 315 €    189,00 €
160x80x74cm

Mojo+
από 340 €    255,00 €
Γραφείο με ρύθμιση ύψους/ανάκλιση επιφάνειας 115x65x60/80cm

Mojo+
από 240 €    180,00 €
Γραφείο 120x65x73cm

Donato
από 170 €    102,00 €
120x77cm

Vitale
από 190 €    114,00 €
120x50cm

Mojo*
από 219 €    164,25 €
Γραφείο 120x60x72cm

Writex
από 410 €    246,00 €
120x60x75cm

Mojo*
από 348 €    261,00 €
Γραφείο με βιβλιοθήκη 120X60X132cm

Mojo*
από 1145 €    858,75 €
Κουκέτα με γραφείο και βιβλιοθήκη 212x102x180cm

Μιλήστε μαζί μας