Γραφεία


Mojo+
από 340 €    255,00 €
Γραφείο με ρύθμιση ύψους/ανάκλιση επιφάνειας 115x65x60/80cm

Mojo+
από 240 €    180,00 €
Γραφείο 120x65x73cm

Donato
170,00 €
120x77cm

Vitale
190,00 €
120x50cm

Mojo
από 219 €    164,25 €
Γραφείο 120x60x72cm

Neptun
280,00 €
110x50x77cm

Writex
410,00 €
120x60x75cm

Mojo
από 348 €    261,00 €
Γραφείο με βιβλιοθήκη 120X60X132cm

Mojo
από 1145 €    858,75 €
Κουκέτα με γραφείο και βιβλιοθήκη 212x102x180cm

Μιλήστε μαζί μας