Βάζα


Karma
από 48 €    33,60 €
21x30cm

Rumble round
από 20 €    14,00 €
15x13cm

Liguria
από 35 €    24,50 €
14x29cm

Bora
από 30 €    21,00 €
17x22cm

Smicka
από 10 €    7,00 €
11,5x14cm

Rumble
από 35 €    24,50 €
Φ13x38cm

Zenit round
από 19 €    13,30 €
15x13cm

Zenit
από 35 €    24,50 €
Φ13x38cm

Metropolitan
από 35 €    24,50 €
 Φ20x15cm

Metropolitan
από 40 €    28,00 €
 Φ20x15cm

Umbria
από 49 €    34,30 €
Φ25x18cm

Romeo
από 65 €    45,50 €
25x21cm

Opulence
από 20 €    14,00 €
 Φ15x13cm

Opulence
από 25 €    17,50 €
 Φ15x20cm

Ylva
από 15 €    10,50 €
Φ12x13cm

Parakeet
από 25 €    17,50 €
Φ13x38cm

Μιλήστε μαζί μας