ΣΤΡΩΜΑΤΑ


Prime
από 180 €    90,00 €
90x200x19cm

Dream
από 240 €    120,00 €
90x200x21cm

Comfort
από 310 €    155,00 €
90x200x23cm

Life
από 380 €    190,00 €
90x200x21cm

Sense
από 510 €    255,00 €
90x200x23cm

Spirit
από 740 €    370,00 €
90x200x24cm

Superior
από 750 €    375,00 €
90x200x18cm

Rest
από 720 €    360,00 €
90x200x20cm

Diamond
από 799 €    239,70 €
90x200x25cm

Olive care
από 930 €    372,00 €
90x200x32cm

Queen
από 1199 €    359,70 €
90x200x26cm